เที่ยวเมืองในประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

go-kanjanaburi

ถือเป็นสถานที่ที่ดีมากเลยค่ะ สถานที่ในประวัติศาสตร์ไทยแต่โบราณ ที่มีที่มา ประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน และมีอายุของสถานที่ที่เนิ่นนานมากๆ รุ่นสู่รุ่น และยาวนานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ยังได้รับการดูแลอย่างดี มีการปรับปรุง ซ่อมแซม อนุรักษ์ให้สถานที่โบราณแห่งนี้ยังคงความเป็นรูปแบบเดิมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชากรรุ่นหลังได้เห็นความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยแต่โบราณ ทั้งยังเป็นแหล่งในการศึกษาวัฒนธรรมอันดีของคนไทยที่มีมาอย่างช้านานอีกด้วย

ปราสาทเมืองสิงห์ มีค่าเข้าชมสำรับนักท่องเที่ยวคนไทนอยู่ที่ 10 บาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 40 บาท ทั้งนี้ถ้ามีรถยนต์ จะเก็บเงิน 50 บาท

Travel - MuangSing-Castle

Travel - muangSing-Priest

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 18 เป็นโบราณสถานขอมแบบบายม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานนิกายมหายาน แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด มีเพียงศิลาจารึกหลักที่ 1 เท่านั้นที่กล่าวถึง ซึ่งพบในปราสาทพระขรรค์ ของประเทศกัมพูชา ที่จารึกโดยพระวีรกุมาร โอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ได้มาการกล่าวถึงเมืองศรีชัยสิงห์บุรี ที่นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าเป็นเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรี โดยปราสาทเมืองสิงห์มีกำแพงผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นแบบที่นิยมของขอมโบราณ โดยที่ตัวกำแพงนั้นก่อด้วยศิราแลง ที่มีความกว้าง 800 เมตร และความยาว 850 เมตร มีประตูเข้าออก 4 ด้าน และมีสระน้ำมากถึง 6 แห่ง ซึ่งภายในเมืองโบราณแห่งนี้ จะประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญถึง 4 แห่ง ได้แก่

โบราณสถานหมายเลข 1

เป็นโบราณสถานที่มีความโดดเด่นและสมบูรณ์มากที่สุด โดยตั้งอยู่บริเวณใจกลางหน้าของเมืองโบราณ มีซากศิลาแลงรูปกากบาท ทั้งภายในประสาทยังเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  ปราสาทมีบรรณาลัยตั้งอยู่ทางด้านหน้า โดยติดกับระเบียงคด ซึ่งเป็นจุดที่เก็บตำราหรือคัมภีร์ต่างๆ

โบราณสถานหมายเลข 2

เป็นปราสาทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโบราณสถานหมายเลข 1 แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีสภาพที่ทรุดโทรมมากกว่า ตัวปราสาทได้ก่อตั้งขึ้นอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีลานกว้างในบริเวณด้านหน้าก่อนเข้าสู่โคปุระด้านหน้า ทั้งนี้ในจุดนี้ยังได้พบประรติมากรรม ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา

โบราณสถานหมายเลข 3

เป็นโบราณสถานที่คงเหลือแต่ฐานเท่านั้น มีขนาดเล็ก ก่อทำด้วยศิลาแลง ตั้งฐานเขียงรูป

โบราณสถานหมายเลข 4

เป็นสถานโบราณที่คงเหลือแต่แนวก่อของศิลาแลงเท่านั้น

และนี้คือจุดที่ส้มได้เข้าไปเห็นมากับตาแล้ว มันเป็นสถานที่ที่สวยงามและดูมีพลังมาก ทำให้เราได้รู้และเห็นความเป็นไทยที่มีมาแต่โบราณ ประวัติศาสตร์ที่เราเองอาจไม่เคยรู้มาก่อน

Avatar
Article By :